רישום לחוג אנגלית 2024-23

 

פרטי הילד/ה
תאריך לידה *
מין *
טלפון הורה רושם *
טלפון הורה 2
איש קשר

נא לקרוא את התקנון


 
 

wait

תקנון לחוג אנגלית 2024-23

שם הנרשם: @replace_name@
ת.ז. הנרשם: @replace_identify_number@

רישום לקורס

1. לכל תלמיד/ה (מכיתה ד' ) נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום, בו מאובחנת רמתו של התלמיד.

2. הרישום לקורס מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה,  מילוי הצהרת בריאות ותשלום.

3. הקורס מתקיים במתכונת חד/ דו שבועית על בסיס שעה או שעתיים אקדמיות לפי הקורס.

 

כיצד משלמים

1. התשלום הוא עבור 40 מפגשים במהלך 10 חודשי לימוד (המוקדם מבינהם).

2. ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד, אין תשלום בכרטיס נטען

מחירים

1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ המחירון.

2. "חבר מביא חבר" – ינתן שובר זיכוי לשיעור מתנה.

 

ביטול הרשמה

1. אין לבטל באופן חד צדדי או להפסיק להגיע מבלי להודיע.

2. ביטול הרשמה יתאפשר עד סוף 6 חודשים ראשונים מתאריך תחילת הלימודים בפועל.

3. ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה כתובה למייל  ruth.englishhouse@gmail.com

4. הביטול ייכנס לתוקף חודש אחרי הודעת הביטול.

5. הזיכוי יחושב על בסיס כל השיעורים שהתקיימו בפועל בקורס ע"י אינגליש האוס, כולל שעות תגבור ו/או שעות שניתנו כהטבת קיץ, ועל פי תחשיב של מחיר המחירון (הנחות ומבצעים תקפים לביצוע עסקה מלאה בלבד).

6. הזיכוי יינתן תוך שבועיים ממועד כניסת הביטול לתוקף.

7. לא תתקבלנה הודעות ביטולים לאחר תחילת החודש השביעי של הקורס  ולא תוחזר יתרת התשלום בגין ביטול

    השתתפות לאחר תאריך זה.

 

שונות

1. יש להודיע 24 ש' מראש על העדרות משיעור לטלפון 03-7327170.

2. הודעת היעדרות משיעור בזמן שיפחת מ-24 שעות, יחייב את השיעור כאילו התקיים.

3. ניתן להעדר רק 4 פעמים במהלך 10 חודשי הלימוד עליהן ניתן לקבל השלמה.

4. השלמה להעדרות תינתן רק על בסיס מקום פנוי בלבד, אין קיזוז תשלום עקב היעדרות.

5. אינגליש האוס רשאית לשנות או לבטל את מועד הקורס, היום והשעה, בהודעה מראש. 

 

אישור ההורים: קראנו את התקנון והננו מבקשים לאשר את השתתפות בתי/בני באחד הקורסים הרשומים לעיל ומתחייבים בזאת על התנהגות נאותה ושמירה על הכללים והתקנות המקובלים בקורס. ידוע לי כי אתם רשאים להפסיק את פעילות התלמיד בחוגים אם התנהגותו תמצא בלתי הולמת ותחרוג מכללי ההתנהגות הנדרשים בקורס.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

הצהרת בריאות לנרשם

תאריך: @replace_today_date@
שם הנרשם: @replace_name@
ת.ז. הנרשם: @replace_identify_number@


מגבלה בריאותית: @replace_ind_medical1@

טיפול תרופתי: @replace_ind_medical2@

אלרגיה / רגישות: @replace_ind_medical3@

לקות למידה: @replace_ind_medical4@

פרטים נוספים והערות לגבי מצב בריאותי: @replace_ind_medical5@

 

*בחתימה זו אני מאשר/ת את השתתפות ביתי/בני ומצהיר/ה בזה כי קראתי את התקנון והפרטים בהצהרת הבריאות הנ"ל הם הפרטים המדוייקים, המלאים והנכונים ביחס למצב הבריאותי של ביתי/בני בעבר ובהווה.

 

שם ההורה המצהיר: @replace_contact_person_name@

נא לגלול לתחילת העמוד ולקרוא את התקנון לפני החתימה.

 

חתימה: