רישום לסאמר סקול 2023

פרטי הילד/ה
תאריך לידה *
מין *
טלפון הורה רושם *
טלפון הורה 2
איש קשר

נא לקרוא את התקנון


 
 

wait

תקנון סאמר סקול 2023

שם הנרשם: @replace_name@
ת.ז: @replace_identify_number@

 

רישום לסאמר סקול

1. לכל תלמיד/ה נערך מבדק התאמת רמה ללא תשלום , בו נקבעת רמתו של התלמיד.

2. הרישום לקורס קיץ מתבצע ע"י מילוי טופס הרשמה למילוי הצהרת בריאות.

 

כיצד משלמים

1. התשלום מתבצע עם ההרשמה בלבד.

2. התשלום מתבצע באשראי, עד 3 תשלומים עוקבים.

מחירים

1. מחירו של הקורס נקבע ע"פ מספר המפגשים, ע"פ המחירון.

2. לכל הקורסים יש להוסיף סכום חד פעמי, דמי הרשמה וחומרי לימוד כמצויין במחירון.

3. "חבר מביא חבר" – ינתן שובר זיכוי לשיעור מתנה.

 

ביטול הרשמה

1. ניתן לבטל הרשמה לקורס קיץ עד 01/06/2023.

2. דמי הביטול הם 5% או 100 ש"ח, מערך התשלום, לכל תלמיד.

3. לאחר 01/06/2023, ניתן לקבל זיכוי שעות לחוג השנתי בלבד.

שונות

1. יש להודיע 24 ש' מראש על העדרות משיעור לטלפון 03-7327170.

2. השלמה להעדרות תינתן רק על בסיס מקום פנוי בלבד, אין קיזוז תשלום עקב היעדרות.

3. אינגליש האוס רשאית לשנות או לבטל את מועד הקורס, היום והשעה, בהודעה מראש.

4. במקרה של הפסקת קורסי הקיץ במרכז הלימוד עקב קורונה :

    * תינתן אפשרות לשיעורים בזום.

    * תינתן אפשרות להשלמת שעות הלימוד במהלך הקורס השנתי 2024-23.

אישור ההורים: קראנו את התקנון והננו מבקשים לאשר את השתתפות בתי/בני באחד הקורסים הרשומים לעיל ומתחייבים בזאת על התנהגות נאותה ושמירה על הכללים והתקנות המקובלים בקורס קיץ. ידוע לי כי אתם רשאים להפסיק את פעילות התלמיד בחוגים אם התנהגותו תמצא בלתי הולמת ותחרוג מכללי ההתנהגות הנדרשים בקורס קיץ.

* ידוע לי כי במתחם מותקנת מערכת אבטחה (וידיאו).

הצהרת בריאות לנרשם

תאריך: @replace_today_date@
שם הנרשם:  @replace_name@
ת.ז הנרשם: @replace_identify_number@

מגבלה בריאותית: @replace_ind_medical1@

טיפול תרופתי: @replace_ind_medical2@

אלרגיה / רגישות: @replace_ind_medical3@

לקות למידה: @replace_ind_medical4@

פרטים נוספים והערות לגבי מצב בריאותי: @replace_ind_medical5@

*בחתימה זו אני מאשר/ת את השתתפות ביתי/בני ומצהיר/ה בזה כי קראתי את התקנון והפרטים בהצהרת הבריאות הנ"ל הם הפרטים המדוייקים, המלאים והנכונים ביחס למצב הבריאותי של ביתי/בני בעבר ובהווה.

 

שם ההורה המצהיר: @replace_contact_person_name@

נא לגלול לתחילת העמוד ולקרוא את התקנון לפני החתימה.

חתימה: